Βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά στοιχεία της Δούρος Α.Ε. κατά το 9μηνο του 2014,  ως συνέχεια της θετικής πορείας που είχε ήδη καταγραφεί το 2013. Συγκεκριμένα, η εταιρία παρουσίασε θετικό EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) βελτιωμένο σημαντικά, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 9μηνο, αγγίζοντας τα 185.000 ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα σε ποσοστό 55,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Επιπλέον η εταιρία έχει αυξήσει το προσωπικό της κατά 17%, έχει μειώσει περαιτέρω τα λειτουργικά της έξοδα κατά 6,5%, ενώ τα αποθέματά της παρουσιάζουν σταδιακή μείωση. Τέλος η εταιρία έχει σταθεροποιήσει τις πωλήσεις της, οι οποίες ήδη παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης. Εξίσου σημαντική εξέλιξη για την Δούρος αποτελεί το γεγονός ότι το γ’ τρίμηνο του 2014 η εταιρία επανήλθε και πάλι στην κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις σωστές επιλογές και αποφάσεις της διοίκησης , παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της αγοράς.