Η DUR αποτέλεσε μέρος της σημαντικής αναπτυξιακής συνάντησης της Δυτικής Ελλάδας, το 21ο Forum Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018 στην Πάτρα, υποστηρίζοντας την εποικοδομητική διήμερη διοργάνωση με θέμα το συνολικό  “αναπροσανατολισμό” των πτυχών της ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Οι 135 ομιλητές, μεταξύ των οποίων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και Ακαδημαϊκοί, επικεντρώθηκαν στις σύγχρονες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, δημιουργώντας παράλληλα με τη συμβολή της DUR το ιδανικό περιβάλλον για γόνιμο διάλογο σχετικά με τις προοπτικές της πολυεπίπεδης εθνικής ανάκαμψης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, η οποία ενισχύθηκε με την αντιπροσωπευτική συμμετοχή  τοπικών-Πατρινών παραγωγών στις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης.

Η DUR παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να ενθαρρύνει εκδηλώσεις με επίκεντρο την ανάδειξη του πολιτισμού και την εξέλιξη της κοινωνίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.